Chính sách bảo mật

Kỳ Tốc Logistics cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm các yếu tố sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

  • Quý khách có thể được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân, bao gồm: Email, họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ. Đại Dương chỉ thu thập thông tin cá nhân khi có sự đồng ý từ khách hàng và thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể.

2. Bảo mật dữ liệu

  • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật công nghệ tiên tiến để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của khách hàng tránh khỏi truy cập trái phép

3. Sử dụng hợp lý

  • Chúng tôi khẳng định không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng thuận từ khách hàng.

Kỳ Tốc cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật trong quá trình xử lý thông tin cá nhân và bảo vệ sự riêng tư của bạn. Đó chính là cơ sở để xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng tin cậy.